50%

MD4 хеш генератор


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of MD4 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

MD4 HASH генератор онлайн


Генераторът на хеш функция MD4 е ценен и се изисква за генериране на уникален низ, който може да се използва като парола или ключ, който може да се използва за защита на паролата на NT LAN Manager в Windows NT, XP, Vista.

Ще генерира 16-байтов шестнадесетичен (32 знака) MD4 хеш низ независимо от броя на въведените дума/знаци.

След като MD4 хешът бъде генериран, той не може да бъде обратим.

Как да генерирам MD4 хеш?

  • Стъпка 1: Въведете обикновен или шифрован текст.
  • Стъпка 2: Кликнете върху Генериране на MD4 HASH онлайн
  • Стъпка 3: Използвайте функцията Копиране в клипборда, за да копирате генерирания MD4 хеш.

Какво е MD4 HASH?

MD4 е алгоритъм за извличане на съобщения. Разработен е от Ronal Rivest през 1990 г. за оптимизиране за 8 битови машини.

За да научите повече за MD4 Hash, моля, посетете MD4 Хеш страница в Wikipedia.