50%

CRC-32 Хеш генератор


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of CRC-32 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

CRC-32 HASH генератор онлайн


Генераторът на хеш функция CRC-32 генерира хеш CRC-32, който може да се използва като защитен 8 (33 бита) знак, използван като ключ като данни за финансово съхранение за откриване на грешки и много повече.

Ще генерира 8 знака от CRC-32 хеш низ и не може да бъде обратим.

Как да генерирам CRC-32 хеш?

  • Стъпка 1: Въведете обикновен или шифрован текст.
  • Стъпка 2: Кликнете върху Генериране на CRC-32 HASH онлайн.
  • Стъпка 3: Използвайте функцията Копиране в клипборда, за да копирате генерирания CRC-32 хеш.

Какво е CRC-32 HASH?

CRC-32 е част от кода за откриване на грешки при циклична проверка на излишъка (CRC).

Криптирането CRC-32, често използвано в цифрови мрежи и системи за съхранение. Дължината на полинома на CRC-32 е 33 бита.

За да научите повече за CRC-32 Hash, моля, посетете Cyclic rпроверка за излишък.