50%

Base64 към изображение

Конвертирайте своя Base64 в изображение


Онлайн енкодерът Base64 to Image помага за преобразуването на Base64 String в изображение. Копирайте в клипборда и изтеглете изображение.

Позволява на всеки с този инструмент, без да инсталира на своя компютър или устройство, да конвертира данните от Base64 във файл с изображение. Азбуката Base64 включва всички 26 главни букви от A-Z и 26-те съответстващи малки букви от a-z

Какво можете да правите с Base64 to Image Decoder?

  • Този инструмент помага за конвертиране на base64 низ/текст в изображение.
  • След като конвертирате изображението, можете да го изтеглите като png файл/картина.
  • Този инструмент ви помага да конвертирате своя Base64 String в изображение с лекота.
  • Инструментът за кодиране Base64 поддържа зареждане на текстовия файл Base64 за трансформиране в изображение. Щракнете върху бутона Качване на файл и изберете Файл.
  • Base64 to Image Online работи добре на Windows, MAC, Linux, Chрим, Firefox, Edge и Safari.