50%

CRC-16 Хеш генератор


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of CRC-16 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

CRC-16 HASH генератор онлайн


Генераторът на хеш функция CRC-16 генерира хеш CRC-16, който може да се използва като защитен 4 (17 бита) знак като данни за финансово съхранение за откриване на грешки и много повече.

Ще генерира 4 знака от CRC-16 хеш низ и не може да бъде обратим.

Как да генерирам CRC-16 хеш?

  • Стъпка 1: Въведете обикновен или шифрован текст.
  • Стъпка 2: Кликнете върху Генериране на CRC-16 HASH онлайн.
  • Стъпка 3: Използвайте функцията Копиране в клипборда, за да копирате генерирания CRC-16 хеш.

Какво е CRC-16 HASH?

CRC-16 е част от кода за откриване на грешки при циклична проверка на излишъка (CRC).

Криптирането CRC-16, често използвано в цифрови мрежи и системи за съхранение. Дължината на полинома на CRC-16 е 17 бита.

За да научите повече за CRC-16 Hash, моля, посетете Cyclic redundancy chек.