50%

MD5 хеш генератор


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of MD5 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

MD5 HASH генератор онлайн


Генераторът на хеш функция MD5 е ценен и е необходим за генериране на уникален низ, който може да се използва като парола или ключ, който може да се използва за защита на важни данни като финансови, застрахователни транзакции, кредит информация за картата и много повече.

Ще генерира 32 знака шестнадесетичен MD5 хеш низ, независимо от броя на въведената дума/знаци.

Този инструмент може да се нарече Md5 Checksum онлайн или Md5 калкулатор.

След като MD5 хешът бъде генериран, той не е обратим, почти невъзможно е да се дешифрира.

Алгоритъмът за хеширане на MD5 не е криптиране, което криптира данните, които могат да се използват по-късно след декриптиране. Това е само пръстовият отпечатък на генерираните данни въз основа на MD5 хеш.

Как да генерирам MD5 хеш?

  • Стъпка 1: Въведете обикновен или шифрован текст.
  • Стъпка 2: Кликнете върху Генериране на MD5 HASH онлайн
  • Стъпка 3: Използвайте Копиране в Clipboard функционалност за копиране на генерирания MD5 хеш.

Какво е MD5 HASH?

MD5 е алгоритъм за извличане на съобщения. Разработен е от Ronal Rivest през 1991 г., за да го направи по-известен от MD4. MD5 Хеш низът обикновено се представя като шестнадесетично число от 32 цифри. MD5 е широко обсъждан и широко разпространен в миналото.

За да научите повече за MD5 Hash, моля, посетете страницата на MD5 Hash в Уикипедия.