50%

SHAKE-128 Хеш генератор


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of SHAKE-128 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

SHAKE-128 HASH генератор онлайн


Генераторът на хеш функция SHAKE-128 генерира хеш SHAKE-128, който може да се използва като защитена 64 шестнадесетична парола по подразбиране, използвана за оптимално подпълване на асиметрично криптиране.

Ще генерира 64 знака (поддържа изходни битове) от хеш низ SHAKE-128 и не може да бъде обратим.

Използвайте полето за въвеждане на изходни битове, за да увеличите изхода на хеш функцията, за да го направите по-сигурен. Изходните битове по подразбиране са 256, което генерира 64 шестнадесетични цифри.

Как да генерирам хеш на SHAKE-128?

  • Стъпка 1: Въведете обикновен или шифрован текст.
  • Стъпка 2: Кликнете върху Генериране на SHAKE-128 HASH онлайн.
  • Стъпка 3: Използвайте функцията Копиране в клипборда, за да копирате генерирания хеш на SHAKE-128.

Какво е SHAKE-128 HASH?

SHAKE-128 е част от SHA-3 (Secure Hash Algorithm 3), издаден от Националния институт за стандарти и технологии (NIST) на август 2015 г.

На леза повече информация относно SHAKE-128 Hash, моля, посетете SHA3.