50%

SHA-2 хеш генератор


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

SHA2-224

56 length

SHA2-256

64 length

SHA2-384

96 length

SHA2-512

128 length

SHA2-512/224

56 length

SHA2-512/256

64 length

SHA 2 криптиране онлайн


Генераторът на SHA2 хеш функция генерира SHA2 хеш за всички sha2 хешове (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512 /256).

Тази криптографска хеш функция, разработена от NSA, американска агенция и публикувана през 2001 г. Тези SHA2 хеш функции се използват в TLS, SSL, IPSec, SSH, PGP и S/MIME.

Как да генерирам SHA2 хеш?

  • Стъпка 1: Въведете обикновен или шифрован текст.
  • Стъпка 2: Кликнете върху Генериране на SHA2 HASH онлайн.
  • Стъпка 3: Използвайте функцията Копиране в клипборда, за да копирате генерирания SHA2 хеш.

Какво е SHA2 HASH?

SHA2 е част от SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) семейни хеш функции, една от шестте.

За да научите повече за SHA2 хеширане, моля, посетете SHA2 хеш функции.