50%

Генератор на хеш SHA256


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of SHA256 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

Шифроване SHA256


Генераторът на SHA256 хеш функция генерира SHA256 хеш (SHA256 Encode), който може да се използва като защитена парола от 64 знака или като ключ за защита на важни данни като лична информация, парични транзакции и много други повече.

Ще генерира 64 знака хеш низ SHA256 и не може да бъде обратим.

SHA256 генераторът може да се извика като SHA256 контролна сума онлайн или SHA256 калкулатор.

Как да генерирам SHA256 хеш?

  • Стъпка 1: Въведете обикновен или шифрован текст.
  • Стъпка 2: Кликнете върху Генериране на SHA256 HASH онлайн.
  • Стъпка 3: Използвайте функцията Копиране в клипборда, за да копирате генерирания SHA256 хеш.

Какво е SHA256 HASH?

SHA256 е част от SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) семейни хеш функции, една от шестте.

За да научите повече за SHA256 Hash, моля, посетете SHA2 Хеш функции.