50%

SHA-1 хеш генератор


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of SHA1 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

SHA-1 HASH генератор онлайн


Генераторът на хеш функция SHA-1 генерира хеш SHA1, който може да се използва като защитена 40 шестнадесетична (160 бита) парола или да се използва като ключ за защита на важни данни като кредитни карти, лична информация и много повече.

Той е проектиран от Агенцията за национална сигурност на Съединените щати и е федерален стандарт за обработка на информация на САЩ.

Ще генерира 40 знака SHA1 хеш низ и не може да бъде обратим.

Как да генерирам SHA1 хеш?

  • Стъпка 1: Въведете обикновен или шифрован текст.
  • Стъпка 2: Кликнете върху Генериране на SHA1 HASH онлайн.
  • Стъпка 3: Използвайте функцията Копиране в клипборда, за да копирате генерирания SHA1 хеш.

Какво е SHA-1 HASH?

SHA-1 се използва широко за защита на приложения като SSL, SSH и много други. Сега ставаше остарял и SHA2 се използва широко в наши дни.

За да научите повече за SHA1 Hash, моля, вижтепосетете SHA1 хеш функции.