50%

Кодиране Base64


Enter the text to Base64 Encode

Size : 0 , 0 Characters

The Base64 Encoded:

Size : 0 , 0 Characters

Encode Base64 Online


Base64 Encode е лесен за използване инструмент за кодиране на обикновени данни към Бройна система Base64. Копиране, поставяне и кодиране.

Какво можете да правите с Base64 Encode?

  • Base64 Encode е много уникален инструмент за кодиране на обикновен текст в Base64 Encode данни.
  • Този инструмент спестява вашето време и помага за кодиране на base64 данни.
  • Този инструмент позволява зареждане на URL адреса с обикновени данни, който зарежда обикновени данни, кодирани към base64 текст. Щракнете върху бутона URL, въведете URL и изпратете.
  • Потребителите могат също така да конвертират файл с обикновени данни в кодиран base64 текст, като качат файла.
  • Base64 Encoder Online работи добре на Windows, MAC , Linux, Chrome, Firefox, Edge и Safari.

Какво е Base64?

Base64 е цифрова система от base-64, която използва набор от 64 цифри и може да бъде представени от 6 бита.

За да научите повече за Base64, моля, посетете Страница в Wikipedia Base64.

Пример

Обикновен текст

Geico< /pre> 

Изход: Base64 кодиран текст

R2VpY28=