50%

JSON генераторGenerator Options :
Indentation :
Allowed data types :
String Options :

Произволен генератор на JSON онлайн


Random JSON Generator е инструмент, който създава JSON обект с произволни данни. JSON (JavaScript Object Notation) е олекотен формат на данни, който предава данни между уеб приложения и API.

Произволен JSON генератор може да бъде полезен за тестване или демонстрационни цели, където трябва да изобразите примерни данни, за да симулирате сценарий от реалния свят. Този генератор на JSON може също така да създава фиктивни данни за нов проект или за прототип на API.

Генерираният JSON обект може да съдържа произволни стойности за различни типове данни, като низове, цифри, булеви стойности, дати и вложени обекти или масиви. Конкретните типове данни и стойности могат да бъдат персонализирани въз основа на разпоредбите на приложението или случая на използване.

Какво можете да правите с JSON Generator?

 • Генераторът на случаен JSON е много уникален инструмент за генериране на случаен JSON въз основа на предоставения входот потребителя като напр.
  • Дълбочина на структурата на JSON
  • Елементи на клон
  • Дължина на низа
  • Максимални елементи
  • Отстъп
  • Разрешени типове данни
  • Произволни английски думи
 • Този инструмент спестява вашето време и помага за лесно генериране на JSON данни.
 • Random JSON Generator Online работи добре на Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge и Safari.