50%

Случаен шестнадесетичен генератор 

Hex Options


Онлайн генериране на шестнадесетични числа


Hex Code Generator Online е лесен за използване инструмент за генериране на шестнадесетични числа въз основа на дължината на шестнадесетичния код и броя на двоичния код, който искате да генерирате. Кликнете върху Generate Hex.

Какво е шестнадесетичен?

Шестнадесетичната (често съкращавана като шестнадесетична) е бройна система с основа 16 вместо стандартната система с основа 10 (десетична). В шестнадесетичен знак цифрите са от 0 до 9, след което са представени от първите шест букви от азбуката (A, B, C, D, E, F).

Позволява по-ефективно представяне на двоични данни в изчисленията, тъй като една шестнадесетична цифра може да символизира 4 бита.

Какво можете да правите с Генератор на случаен шестнадесетичен ред онлайн?

  • Случайният шестнадесетичен генератор помага за генериране на двоична комбинация от 0-9 и a-f.
  • Инструментът за генериране на шестнадесетични числа спестява вашето време и помага за лесно генериране на битов код.
  • Може да се третира като Генератор на произволни шестнадесетични пароли за генериране на низ шестнадесетична парола.
  • Онлайн генераторът на случайни шестнадесетични числа работи добре на Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge и Safari.