50%

Генератор на водачиOptions


Онлайн генератор на произволни GUID


Генераторът на GUID е инструмент, който генерира глобални уникални идентификатори (GUID). GUID идентифицира ресурсите по начин, който е едновременно отличителен и защитен. Разработката на софтуер често ги използва за идентифициране на обекти, като файлове и бази данни. Този инструмент генерира уникален идентификатор, обикновено представен като 128-битова стойност.

Какво е GUID?

Глобално уникален идентификатор (GUID) е тип идентификатор, който е уникален във времето и пространството. GUID често се използват в компютърните системи за уникално разпознаване на обекти като файлове, записи в бази данни или мрежови устройства. Те се използват и в разработката на софтуер за разработване на уникални идентификатори за елементи на приложения, като плъгини или модули.

Налични са много различни видове генератори на GUID, както онлайн, така и офлайн. Някои генератори са проектирани по такъв начин, че да изобразяват спецific видове GUID, като Версия 1 или Версия 4 UUID. Други са проектирани да създават GUID, които са съвместими с определени софтуерни приложения.

Microsoft за първи път представи концепцията за GUID в началото на 90-те години на миналия век като част от технологията си Component Object Model (COM). GUID позволяват COM обектите да бъдат уникално идентифицирани в мрежа или разпределена система.

Днес GUID се използват значително в различни софтуерни приложения и системи, включително Active Directory на Microsoft, езика за програмиране Java и операционната система Linux. Те се превърнаха в основен инструмент за разработчиците, за да гарантират, че техните софтуерни приложения и системи могат уникално да идентифицират обекти в разпределени мрежи и системи.

Повече за GUID:

 

Какво можете да правите с GUID Generator?

  • Генераторът на произволни GUID адреси е много уникален инструмент за генериране на произволни GUID въз основа на въведените данни от потребителя, като например брой GUID за генериране, тип опции като добавяне на тирета, главни букви, добавяне на скоби и други.
  • GUID Generator Online работи добре на Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge и Safari.