50%

Създател на кръгова диаграма


Pie Chart Maker


Генератор на кръгова диаграма


Програмата за създаване на кръгови диаграми е инструмент, който позволява на потребителите да създават кръгови диаграми, за да представят данните визуално. Тези диаграми могат да показват съотношението на различни категории в рамките на набор от данни и често се използват за сравняване на относителните размери на други точки от данни.

 

Какво е кръгова диаграма?

Кръговата диаграма се използва за представяне на данни в кръгъл формат, където кръгът е разделен на секции, всяка от които представлява част от цялото. Всеки раздел или „срез“ от пая представлява различна категория данни и размерът на среза е пропорционален на количеството, което представлява.

Кръговите диаграми обикновено се използват за показване на относителните размери на различни категории в рамките на набор от данни и могат да бъдат полезни за сравняване на дела на различни точки от данни. Те се използват широко в бизнеса, финансите и образованието.

Какво можешс Maker за кръгови диаграми?

  • Можете също да изтеглите изображението на кръговата диаграма след генерирането.
  • Създателят на кръгови диаграми онлайн работи добре на Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge и Safari.