50%

Lua разкрасителLua Beautifier онлайн


Lua е мощен, ефективен, лек скриптов език с възможност за вграждане. За повече информация посетете www.lua.org.

Lua Formatter помага за форматиране на неформатирани или грозни Lua данни и помага за запазване и споделяне на Lua.

Какво можете да правите с Lua Code Formatter?

  • Помага да разкрасите вашия код на Lua.
  • Този инструмент позволява зареждането на URL адреса на Lua кода за разкрасяване. Щракнете върху бутона URL, Въведете URL и Изпратете.
  • Този инструмент поддържа зареждане на файла с код Lua (.lua) за разкрасяване. Щракнете върху бутона Качване и Изберете файл.
  • Lua Beautifier Online работи добре на Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge и Safari.