50%

SOAP ФорматиранеSOAP Beautifier


SOAP Formatter помага за разкрасяване на неформатирана или грозна SOAP Envelope заявка, отговор и помага за запазване и споделяне на SOAP. Най-важното предимство на SOAP е, че е вграден в повечето езици/технологии/платформи в наши дни и е много лесен за използване.

SOAP (Simple Object Access Protocol) е xml базиран протокол за съобщения, който е внедрен като спецификация на уеб услуга и стандартен начин за обмен на съобщения между различни платформи, за повече информация посетете SOAP Wikipedia.

Какво можете да правите със SOAP Formatter?

  • Помага за разкрасяване на вашите данни от съобщения на Simple Object Access Protocol.
  • Този инструмент позволява зареждане на SOAP URL за разкрасяване. Щракнете върху бутона URL, Въведете URL и Изпратете.
  • SOAP Beautifier Online работи добре на Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge и Safari.