50%

Изображение към Base64


Select Your Image and ConvertКонвертиране на изображение в Base64


Кодерът от изображение към Base64 онлайн помага за преобразуването на изображение в низ от Base64. Копирайте в клипборда и изтеглете base64 низ.

В процес на разработка за подобряване на производителността или не искате да зареждате изображението или малката икона, инструментите за изображение към base64 помагат. Base64 низ като изображение може да се използва в имейли като (многофункционални разширения за интернет поща). Всички най-нови браузъри поддържат показване на base64 низ като изображение. Base64 String, представящ данни в radix-64, е особено популярен в WWW (World Wide Web).

Какво можете да правите с преобразувателя на изображения към Base64?

  • Този инструмент ви помага да конвертирате изображението си в група Base64 с лекота.
  • Поддържат се всички формати на изображения като PNG, JPEG, GIF и др.
  • Ограничението за качване на изображения е зададено на 4 MB.
  • Кодирано изображение с Base64 генерира HTML код за IMG с Base64 като src (източник на данни).
  • CSSсъщо се генерира фонов код на Изображение с base64.
  • Инструментът за кодиране на изображения поддържа зареждане на файла с изображения за трансформиране в Base64. Щракнете върху бутона Качване на изображение и изберете Файл.
  • Изображение към Base64 Online работи добре на Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge и Safari.

Как работи Image to Base64?

Той използва алгоритъма base64, за да генерира низ base64 от изображението с помощта на JavaScript. Не изпраща изображението до сървъра за конвертиране.